Mặt cắt nhựa ZHONGCAI - ZPLAST

Mặt cắt thanh nhựa ZHONGCAI-ZPLAST: 
 
Giá bán: 38.000 đ/kg, đơn hàng lớn hơn 7 tấn, chưa bao gồm VAT 10%, giao tại TP.HCM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments