Máy phay đầu đố KM 215S - YILMAZ

Máy phay đầu đố tự động YILMAZ : KM 215
- Thay lưỡi phay nhanh bằng nút nhấn khí nén
- Đầu phay di chuyển tự động
- Bốn cữ chặn, thay lưỡi không cần chỉnh cữ thước


may phay dau do yilmaz


may phay dau do tu dong YILMAZ - KM 215Smay phay dau do tu dong YILMAZ - KM 215Smay phay dau do tu dong YILMAZ - KM 215Smay phay dau do tu dong YILMAZ - KM 215Smay phay dau do tu dong YILMAZ - KM 215Smay phay dau do tu dong YILMAZ - KM 215Smay phay dau do tu dong YILMAZ - KM 215S


may phay do nhom xingfa, may phay dau do, may phay nhom
Comments