Máy cắt nhôm 1 đầu KD 350

MÁY CẮT NHÔM 1 ĐẦU CÓ 3 MODEL LÀ : KD 350M, KD 350D, KD 350PS

1, MÁY CẮT NHÔM 1 ĐẦU : KD 350PS
- Bao gồm: Đầu máy (có lưỡi cắt 350mm), có bệ kê máy (thùng máy), có kẹp hơi, có phu nước, thước mua riêng.

2, MÁY CẮT NHÔM 1 ĐẦU : KD 350D
- Bao gồm: Đầu máy (có lưỡi cắt 350mm), có bệ kê máy (thùng máy), có kẹp bằng tay quay, Không có phun nước , Không Thước.

3, MÁY CẮT NHÔM 1 ĐẦU : KD 350M
- Bao gồm: Đầu máy (có lưỡi cắt 350mm), Không bệ kê máy (thùng máy), không kẹp bằng tay quay. Không có phun nước, Không thước.


Máy Cắt Nhôm 1 Đầu KD 350P
may cat nhom mot dau KD 350M
May cat nhom 1 dau KD 350Dmay cat nhom 1 dau KD 350PS


Comments