Máy cắt thẳng 90 độ : AL-18

Máy cắt thẳng 90 độ - Đài Loan : AL-18
- Khả năng cắt nhôm dày 5mm
- Cắt một lần nhiều cây, khổ cắt lớn
- Kèm bộ gá cắt góc 45 độ.


Máy cắt thẳng 90 độ - AL18 - Đài Loan
Máy cắt thẳng 90 độ - AL18 - Đài Loanmay cat nhom AL-18

may cat nhom AL-18

may cat nhom AL-18

may cat nhom AL-18

may cat nhom AL-18

may cat nhom AL-18

may cat nhom AL-18

may cat nhom AL-18
may cat nhom AL-18

MAY CAT NHOM DAI LOAN
máy cắt nhôm đài loan, may cat nhom dai loan

Comments