MÁY CẮT NHÔM WORLDMAX - SHENG YU - ĐÀI LOAN

Máy cắt Nhôm WORLDMAX - SHENG YU - Đài Loan


1 - MÁY CẮT GÓC 45 ĐỘ : DB-350 & DB-455


may cat goc 45 do - dai loan


Máy cắt góc 45 độ WORLDMAX2 - MÁY CẮT THẲNG 90 ĐỘ : AL-18


may cat nhom dai loan


Máy cắt nhôm thẳng 90 độ - WORLDMAX
3 - MÁY CẮT XOAY 45 VÀ 90 ĐỘ : DB-16 & DB-20


may cat nhom 45 va 90 do - dai loan
Máy nhập về nguyên kiện, đóng gói trong thùng gỗ.

may cat nhom dai loan

may cat nhom dai loanmay cat nhom dai loanmay cat nhom dai loanmay cat nhom dai loan
may cat nhom dai loan
MÁY CẮT NHÔM ĐÀI LOAN, may cat nhom sheng yu, may cat nhom worldmax