Mài Lưỡi Cắt Nhôm

Mài lưỡi cắt nhôm, mài lưỡi cưa nhôm 
- Mài lưỡi cắt nhôm được thực hiện bằng máy mài công nghiệp chuyên dụng, đảm bảo độ sắc bén, đồng đều và cân bằng lưỡi. 
- Thị trường đa số chỉ mài 01 mặt, chúng tôi mài 4 mặt của lưỡi bao gồm mặt cắt chính, mặt trên, và hai mặt hai bên.
- Chất lượng mài lưỡi cắt nhôm vượt chội so với các máy thủ công tiết kiệm.
- Liên hệ Công ty Sơn Dung : O938.246789

Mài Lưỡi Cắt Nhôm - Cty Sơn Dung


Comments