Sửa máy cửa nhựa OKNA

Khách hàng mua máy hiệu OKNA không biết của đơn vị nào cung cấp.

Dàn Máy OKNA thứ 1:


may san xuat cua nhua loi thep
may san xuat cua nhua loi thep

may san xuat cua nhua loi thep

may san xuat cua nhua loi thep

Dàn Máy OKNA thứ 2:

may san xuat cua nhua


may san xuat cua nhuamay san xuat cua nhuaComments